Kontakt

  Formularz kontaktowy


  Dane kontaktowe:
  +48 883 033 883
  kontakt@breezy.pl
  Sklep internetowy breezy.pl prowadzony jest przez spółkę BREEZY GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowa 30a/41, 30-383 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000843232, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 6762581174 oraz numer statystyczny: REGON 386176671.
  X