Kontakt

    Formularz kontaktowy


    Dane kontaktowe:
    +48 883 033 883
    kontakt@breezy.pl
    Sklep internetowy breezy.pl prowadzony jest przez spółkę BREEZY BRAND sp. z o.o. (dawniej: BREEZY GROUP sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Obozowa 30a/41, 30-383 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928265, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 6762581174 oraz numer statystyczny: REGON 386176671.