Zjawisko występujące w miastach, gdzie tereny zurbanizowane zapełnione gęstą zabudową i asfaltowymi nawierzchniami pozbawione są zieleni i zbiorników wodnych. Powoduje to wzrost średniej temperatury dla takich obszarów. Najbardziej odczuwamy ten efekt w nocy, gdy rozgrzane nawierzchnie oddają ciepło. Sami możemy sprawdzić tę różnicę przemieszczając się w letnią noc na tereny podmiejskie, lub wracając do miasta. Różnica temperatur jest wtedy bardzo odczuwalna. Wpływa to także na wilgotność powietrza. Przesuszone powietrze wiąże się też ze zwiększoną ilością pyłów i zanieczyszczeń. Wszystko to sprawia, że upały w miastach stają się nie do wytrzymania i wpływają na zdrowie mieszkańców. 🔥

Sposobem na radzenie sobie z miejskimi wyspami ciepła jest przemyślana polityka urbanistyczna. Nowe połacie drzew, zbiorniki wodne, dodatkowe parki, czy ogrody – wszystko to ma ogromny wpływ na temperaturę, i wilgotność powietrza w mieście przekładając się na zdrowie jego mieszkańców. 🌆